Landelijke werkgroep Buitenland
Services
Blogs


 • Meld je binnenkort nog aan voor de ALV

  Het is zover; de ALV komt er aan en je kunt je nog aanmelden tot en met woensdag 23 augustus. Zie voor alle details de paarse brief die je hebt ontvangen of ga dit blad voor de digitale versie

  Lees verder →
 • MELIA studie zoekt deelnemers

  De MELIA studie van het UMC Utrecht, een onderzoek naar het effect van metformine (suikerziekte medicijn) voor de behandeling van gewichtstoename bij antipsychotica gebruik, is tot 1 april 2023 hard op zoek naar mogelijk geschikte deelnemers.

  In de MELIA studie wordt onderzocht of metformine in combinatie met leefstijlinterventies leidt tot meer gewichtsreductie dan placebo in combinatie met leefstijlinterventies. Ze zoeken 256 deelnemers met psychosegevoeligheid of bipolaire stoornis, overgewicht en antipsychotica of clozapine gebruik sinds minimaal 3 maanden.

  Ze zijn op zoek naar mensen met:
  1) Een psychosegevoeligheid of een bipolaire stoornis
  2) Antipsychotica gebruik
  3) Overgewicht (BMI >25)

  Deelnemers worden gerandomiseerd naar placebo of metformine en mogen daarnaast meedoen aan online wekelijkse sportklassen via Zoom en/of online dieetconsulten.

  De MELIA studie duurt in totaal 52 weken waarvan 26 weken behandeling met metformine of placebo Het onderzoek bestaat uit 4 afspraken van 20 tot 90 minuten per keer na 0, 13, 26 en 52 weken waarin onder andere bloedafname, lichamelijk onderzoek en afname van vragenlijsten plaatsvindt.

  Deelnemers ontvangen naast reiskostenvergoeding een bedrag van 10 euro per visite. Heb je interesse om mee te doen of heb je vragen?

  Neem dan contact op via onderstaand contactformulier of 088-7567412


   gegevens met een * hebben we nodig om je bericht te kunnen verwerken

   Jouw naam*

   Jouw e-mail*

   Onderwerp*

   Jouw bericht*

   Lees verder →
  • Buitengewoon Anoiksis in Trouw

   Vandaag, 23 mei 2022, is in Trouw verschenen: BuitenGewoon. Dit is een speciale bijlage, gemaakt door en voor Anoiksis met hierin portretten van mensen met een psychosegevoeligheid, een interview met Dirk De Wachter, en bekendmaking van de emancipatie beweging Anoiksis collectief. Bekijk hem hier op onze website!

   Lees verder →
  • Collectief

   Kom jij ook op voor de rechten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid? Doe je mee met onze beweging? Wij tellen mee!

   Het Anoiksis Collectief staat voor een samenleving waarin mensen met een psychose volledig mee kunnen doen. Waarin mensen die een psychose hebben gehad zich niet hoeven te schamen. En waarin er begrip is voor (tijdelijke) kwetsbaarheid en waarin ieder op een eigen manier een waardevolle bijdrage kan leveren.

   Dit vindt Anoiksis

   Wil je je steun uitspreken of heb je ideeën voor onze beweging?

   Via onderstaand formulier kan je je steun uitspreken voor onze doelen, ideeën aandragen en laten weten wat je zelf wilt doen voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat er plaats is voor mensen met een psychosegevoeligheid.


    gegevens met een * gebruiken we om je aanvraag te kunnen verwerken

    Jouw naam*

    Jouw e-mail*    Deze onderwerpen vind ik belangrijk

    Ik wil graag informatie over:

    Ik heb nog andere ideeën, namelijk

    Lees verder →
   • Vouwblad GEK GENOEG ANOIKSIS

    Een unieke uitgave over psychotische kwetsbaarheid anno nu.

    Vouwblad Gek GENOEG ANOIKSIS

    Vouwblad GEK GENOEG ANOIKSIS is een informatieve en krachtige krant met kritische noten. Het blad geeft een relaas van moedige, kwetsbare en eerlijke verhalen. Je leest verhalen van ervaringsdeskundigen en (in het vakgebied gerenommeerde) deskundigen. Het is typisch een blad van nu. Het bespreekt veranderingen in de hulpverlening en emancipatie van de rol van de patiënt. De ondertitel van deze uitgave is niet voor niets “van psychotische patiënt naar partner in de zorg”.

    Vouwblad GEK GENOEG ANOIKSIS wil bijdragen aan meer begrip voor wat psychosegevoelige mensen en hun naasten meemaken. Tegen onverdiende stigma’s in bepleit het een verdiende volwaardige plek in de maatschappij. Het blad is een bron van herkenning en inspiratie voor lotgenoten, maar is ook zeer boeiend en informatief voor mensen buiten de psychiatrie die slechts kunnen vermoeden wat een psychose is en met je doet. Kortom een aanrader voor een breed publiek.

    Bestel hier je eigen exemplaar.

    Kijk hier hoe andere over het blad schrijven.

     

     

     

    Lees verder →
   • Kijk tip

    2Doc: Blue Monday KRO-NCRV was op 1 november 2021 op NPO 2 om 20:28 te zien.

    ‘Blue Monday’ pleit voor andere kijk op psychosegevoeligheid

    Van documentairemaker Ingrid Kamerling

    Psychoses moeten vooral bestreden worden met medicijnen zodat ze weggaan en niet terugkomen. Ondanks de toename van psychische klachten bij jongeren is er nog weinig aandacht voor wat mensen met psychosegevoeligheid, zien, horen en voelen. In de documentaire Blue Monday van Ingrid Kamerling gaan drie jonge mensen op zoek naar de waarheden achter hun psychotische belevingen. Valt er zin in hun waanzin te ontdekken?

    Blue Monday terug kijken op NPO start

    Lees verder →
   • Vanaf nu te zien…

    Words on Bathroom Walls is te zien op Pathé Thuis.

    Adam (Charlie Plummer) lijkt een normale tiener, tot hij te horen krijgt dat hij lijdt aan schizofrenie. Hij doet er alles aan om dit te verbergen voor de buitenwereld.

    Bekijk de trailer….

    Lees verder →
   • Discriminatie

    Op 16 december 2021 om 13:00 uur vindt een zitting plaats bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. De zitting behandelt de aanklacht tegen een GGZ-instelling door een psychose gevoelige client tegen discriminatie. Door de GGZ-instelling is de client op voorhand uitgesloten voor zijn hulp vraag aangaande een co-morbide aandoening vanwege zijn aandoening waar hij elders voor behandeld wordt, namelijk psychose gevoeligheid.

    Psychose gevoelige mensen hebben recht op de best mogelijke zorg. Ook voor hun andere aandoening dan de psychose. Nederlandse richtlijnen schrijven voor dat mensen met psychose voor hun andere aandoening behandeld kunnen en moeten worden.

    Indien het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het discriminatie betreft, zullen GGZ-instellingen bij verschillende afdelingen van hun instelling moeten gaan kijken waarom zij geen passende zorg bieden als er eveneens sprake is van psychose gevoeligheid. Iets dat nu op grote schaal plaatsvindt.

    De client blijft uiteraard anoniem. De expert, Dr. Tonnie Staring, welke de client bijstaat, staat u graag te woord. U kunt contact met door het invullen van onderstaand contact formulier.

     


     gegevens met een * hebben we nodig om je bericht te kunnen verwerken

     Jouw naam*

     Jouw e-mail*

     Onderwerp*

     Jouw bericht*

     Lees verder →
    • Waardering Ervaringsdeskundigen

     Het project 'Waardering Ervaringsdeskundigen' van de Veerkracht Centrale wil zorgen voor een gelijke beloning voor (organisaties van) ervaringsdeskundigen en mensen in vergelijkbare rollen en functies. Wij roepen ervaringsdeskundigen op om solidair met elkaar te zijn. Je bewijst de Veerkracht Centrale een grote dienst door de vragenlijst in te vullen op deze website.

     Samen met patiënten-/cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan het beschrijven van het werk van ervaringsdeskundigen en het vaststellen van de waarde daarvan: soms is een glimlach voldoende waardering en soms volgt een betaling voor de gewerkte uren. De uitkomsten scheppen duidelijkheid voor opdrachtgevers als gemeenten, instellingen en bedrijven

     Alle patiëntenorganisaties zijn vertegenwoordigd via de koepels MIND, Ieder(In) en de Patiënten federatie Nederland. Zij vormen een projectgroep. Daarnaast is er een adviesteam met ervaringsdeskundige adviseurs die gespecialiseerd zijn in het werkveld arbeid en inkomen.

     Op de hoogte blijven, of heb je verdere vragen? Neem contact op met Kristin via onderstaande contact formulier


      de gegevens met een * hebben we nodig om je bericht te kunnen doorsturen

      Jouw naam *

      Jouw e-mail *

      Onderwerp *

      Jouw bericht *

      Lees verder →
     • De Prepare studie

      Heb ik baat bij antipsychotica?

      - Bent u tussen de 16 en 40 jaar?
      - Gaat u starten met antipsychotica?

      Antipsychotica zijn vaak effectief voor de behandeling van een psychose, maar helaas werken ze bij een derde van de patiënten niet of onvoldoende. In de Prepare studie onderzoeken wij

      Lees verder →
     • Onderzoek Psychose Prognose Predictor

      De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht werkt aan het Psychose Prognose Predictor onderzoek met als doel het ontwikkelen van modellen om het ziektebeloop van psychotische kwetsbaarheid op individueel niveau te voorspellen. Daarvoor moet allereerst worden gedefinieerd wat relevante uitkomstmaten zijn op het gebied van herstel van psychose. Uit enkele onderzoeken blijkt dat behandelaren en onderzoekers zich vooral richten op het onderdrukken van symptomen, terwijl patiënten en mantelzorgers dagelijks functioneren en kwaliteit van leven belangrijker vinden. Bij de gesprekken met ons patiëntenpanel klinkt hetzelfde geluid.

      Om de belangrijkste uitkomstmaten van herstel vanuit het perspectief van mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en behandelaren in kaart te brengen is men een vragenlijstonderzoek gestart.

      Wat: anoniem vragenlijstonderzoek
      Wie: mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en zorgprofessionals
      Waarom: in kaart brengen welke uitkomsten/behandeldoelen het belangrijkst worden geacht bij psychotische kwetsbaarheid
      Tijdsduur: 15 tot 20minuten

      Deelnemen? Klik hier en klik op de zwarte knop “KLIK HIER OM…”

      Lees verder →
     • Publieksversie Zorgstandaard psychose

      In Richtlijnen en zorgstandaarden worden zorg en behandeling beschreven volgens actuele professionele standaarden.
      In het verleden werden voor psychose vooral richtlijnen gemaakt. Een multidisciplinaire werkgroep beschrijft hierin zorg en behandeling die bewezen effectief is of waarvoor consensus bestaat onder experts. Er wordt hierbij veel waarde gehecht aan wetenschappelijke onderbouwing waardoor richtlijnen vaak dikke en ontoegankelijke boekwerken zijn die (te) weinig worden gebruikt. Een richtlijn is een norm waar een behandelaar zich in principe aan moet houden maar waarvan hij of zij ook gemotiveerd mag afwijken. Tegenwoordig heet een Richtlijn een EBRO-module (zie artikel ntvg 2005) en wordt daarnaast gebruik gemaakt van zorgstandaarden. Zorgstandaarden zijn toegankelijker maar de bronnen voor de aanbevelingen zijn moeilijk – of niet te achterhalen. Voor de huidige zorgstandaard psychose hebben onder andere de ‘multidisciplinaire richtlijn schizofrenie’ (2012) en de ‘EBRO-module vroege psychose’ (2017) als bron gediend. De aanbevelingen zijn uiteraard geactualiseerd.

      Anoiksis heeft zowel traditioneel als principieel een plek in de expertgroep die de zorgstandaarden en richtlijnen rond psychose maakt.
      Van de zorgstandaard psychose (2017) heeft Anoiksis nu ook een publieksversie gemaakt. Deze publieksversie focust op mogelijke behandelvormen en is te gebruiken als keuzehulp.
      De publieksversie is te lezen op de Anoiksis-website en te bestellen bij het Anoiksis kantoor.

       

       

       

       

       

       

      Publieksversie Zorgstandaard Psychose

      Zorgstandaard psychose en samenvattingskaart (op ggzstandaarden.nl)

       

       

      Lees verder →
     • Wat vind jij van de berichtgeving over psychose?

       

      Deel je ervaringen!

      In de krant, op radio en televisie, en op sociale media gaat het regelmatig over mensen met een psychose of psychosegevoeligheid. Wat vind jij van die berichtgeving? We willen dat graag van je horen! Wij zijn AnoiksisSamen Sterk zonder StigmaPlusMinusPsychoseNet en Ypsilon. Vijf organisatie van, voor en door mensen die met psychose te maken hebben. Zelf of in de directe omgeving.

      We vragen dit niet zomaar. We denken dat de berichtgeving beter kan. We zijn van plan om hier met journalisten over te gaan praten. Daarom willen we graag van jou horen wat jij vindt. Word je blij van wat je in de media leest, hoort en ziet? Of juist boos of verdrietig? Waar komt dat door, denk je? Maakt het uit welke krant je leest, welke programma’s je ziet of welke sociale media kanalen je bezoekt? Laat het ons weten! Geef antwoord op de negen vragen. Het kost je ongeveer 10 minuten. Je antwoorden blijven natuurlijk volledig anoniem.

      Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

      Lees verder →
     • Steun onderzoek gevolgen corona op hersenen

      Sinds onze oproep om onze crowdfundactie te steunen, stromen de donaties binnen. We zijn er bijna!

      Daarmee wordt de kans steeds groter dat het onderzoek naar hersenschade onder coronapatiënten doorgaat. En dat is hard nodig. Sommige patiënten krijgen last van concentratieproblemen en langdurige, extreme vermoeidheid. Deze klachten zetten hun leven volledig op z’n kop.

      Om de juiste behandeling te ontwikkelen, moeten we eerst weten welke coronapatiënten risico lopen op hersenschade en wat de langetermijngevolgen zijn. Als we die informatie hebben, kunnen we hersenschade in de toekomst beperken of zelfs voorkomen.

      Help jij ons mee met de laatste loodjes? Ga naar onderstaande pagina en doneer!
      Ja, ik help mee!

      Eerst meer weten? Lees meer over ons onderzoek.

      Alleen samen kunnen we de kans op hersenschade bij coronapatiënten verkleinen!

      Met vriendelijke groet,
      De Hersenstichting

      Lees verder →
     • Erelid Mette Lansen overleden

      Met droefenis hebben wij het bericht ontvangen dat ons erelid Mette Lansen overleden is op 4 augustus 2020. In dankbaarheid kijken we terug op al wat zij heeft betekend voor de vereniging. Mette Lansen is jarenlang voorzitter geweest van Anoiksis, en ook na haar aftreden is ze zich blijven inzetten voor de vereniging en blijven opkomen voor het belang van onze lotgenoten. Ze is het bestuur altijd terzijde blijven staan met adviezen en met feedback. Ze is van onschatbare waarde voor Anoiksis geweest. En bovenal was ze een geweldig mens.

      Lees verder →
     • Bezoek bij ggz Arkin Ouderen weer mogelijk

      Vandaag 26 mei 2020 wordt de eerste Quarantainer geplaatst bij Arkin Ouderen.

      Quarantainer, de mobiele ontmoetingsplak zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. In één dag is er voldoende geld opgehaald om een eerste groep psychische kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen met hun familie. Dit is mogelijk gemaakt door de crowdfundingsactie van MIND Ypsilon, Anoiksis en de Socialrun afgelopen week startten. De actie was een groot succes. Binnen een week is er € 20.000,00 opgehaald, zodat elders in het land Quarantainers geplaatst kunnen worden.

      Foka Eekhof, psychiater en directeur Arkin Ouderen: “We zijn erg blij met deze ontmoetingsplek. Voor cliënten en hun naasten is het erg belangrijk om elkaar te kunnen zien. Onze cliënten kampen naast hun psychische klachten vaak met eenzaamheid. Op deze manier kunnen cliënten en naasten elkaar weer zien en aan een tafel zitten. Voor onze kwetsbare doelgroep was dat door de coronamaatregelen lange tijd niet mogelijk. Heel fijn dat dat nu op een veilige manier kan.”

      Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon: “We wilden niet langer lijdzaam toezien en vonden het tijd voor actie. De samenwerking tussen ons, patiënten en naasten, en Arkin is geweldig. Laat dit ook vooral een krachtig signaal zijn naar andere ggz- instellingen. Bezoek is mogelijk als je het goed regelt. Punt.”

      Lees verder →
     • Dit middel werkte toch beter dan gedacht!

      Het ging al jaren niet goed met Fernando. Dwangopnames, huisuitzettingen, vereenzaming, angst en lijden. Hij was al weer maanden gedwongen opgenomen om te voorkomen dat hij weer zijn woning zou worden uitgezet. Medicatie was al jaren onvoldoende effectief, door de bijwerkingen werd zijn lichamelijke conditie steeds slechter en hij weigerde consequent om Clozapine te proberen vanwege het noodzakelijke bloedonderzoek. (En in Nederland wordt geen Clozapine voorgeschreven als de patiënt niet meewerkt aan het lichamelijke onderzoek naar mogelijke bijwerkingen).

      Op zeker moment werd er een jonge psychiater geconsulteerd en zijn advies was duidelijk en overtuigd: ‘Geef deze man amisulpride’.

      Het medicijn ‘amisulpride’ was ik al eerder tegengekomen toen ik de PAK-wijzer invulde. Nader onderzoek leerde me echter dat het in Nederland niet is geregistreerd. Toen het medicijn in de jaren 90 op de markt kwam zagen de Nederlandse autoriteiten onvoldoende bewijs voor meerwaarde ten opzichte van andere antipsychotica. In omringende landen werd het op basis van hetzelfde bewijs wel geregistreerd en beschikbaar gemaakt.

      Nadien is zijn er verschillende studies verschenen waarin wordt aangetoond dat amisulpride effectiever is dan veel andere antipsychotica en minder bijwerkingen geeft. Daardoor houden patiënten het gebruik ervan beter vol. Zie hier een overzicht uit 2015 in het Nederlands tijdschrift voor psychiatrie.

      Als gevolg van de inzet van verschillende organisaties is amisulpride sinds begin 2018 is ook in Nederland beschikbaar. ACE Apotheek (ook bekend van Semap) brengt het onder de naam ‘Amice’ op de markt. Amice is via de reguliere apotheek op doktersvoorschrift verkrijgbaar.  De behandelaar geeft dan aan dat hij Amice voorschrijft op basis van medische noodzaak.

      Ook Fernando was duidelijk over zijn nieuwe medicijn: ‘Het beste dat ik tot nu toe heb gehad’

       

      Lees verder →