Categories for Geen categorie

ALV 2021

Een dezer dagen ontvang je als lid van Anoiksis een oproep tot deelname aan de algemene leden vergadering welke gehouden wordt op 27 mei 2021 om 13:30 uur. Je kunt deelnemen aan de algemene leden vergadering als je je aangemeld hebt. Hoe dat gaat zie je in de stukken die je ontvangen hebt. Let op, je aanmelding met uiterlijk 23 mei 2021 door Anoiksis ontvangen zijn.

Op de website kun je een stemformulier downloaden door hier te klikken. Na het invullen van het stemformulier scan je het formulier of maak je een foto met je smartphone en stuur je het op zoals aangegeven in de stukken die je ontvangen hebt. Let wel, het stemformulier moet uiterlijk 30 mei 2021 door Anoiksis ontvangen zijn.

In de door leden ontvangen stukken kun je lezen hoe vragen te stellen over de vergaderstukken. Let wel, de vragen dienen uiterlijk 23 mei 2021 door Anoiksis ontvangen te zijn.

Kijk eerst hier of de vraag die je hebt al gesteld is voor je je vraag instuurt. Stuur je vraag zo snel mogelijk in, je vraag dient uiterlijk 23 mei 2021 ontvangen te zijn door Anoiksis.

Zoals in de brief aangegeven kun je de jaarrekening 2020 bekijken door hier te klikken. Het bestuursverslag 2020 kun je hier vinden.

Laat je stem horen! We zien er naar uit.

 

mei 20, 2021 6:39 pm Gepubliceerd door

Nuchterheid nodig in berichtgeving over psychose

In de media wordt nauwelijks verteld hoe het echt zit met gevoeligheid voor psychose. De berichtgeving gaat vrijwel alleen over geweldpleging, overlast of uitzichtloos lijden. Mensen met psychosegevoeligheid voelen zich daardoor ernstig benadeeld. Dat blijkt uit een enquête die Samen Sterk zonder Stigma heeft uitgevoerd in samenwerking met belangenorganisaties Anoiksis, PlusMinus, PsychoseNet en Ypsilon. Honderden respondenten gaven ook aan hoe het anders kan.

Mensen met psychosegevoeligheid (en hun naasten) zien zichzelf in de media vooral terug als verwarde personen van wie je last hebt of die gevaar opleveren voor hun omgeving. In mindere mate (maar toch ook nog behoorlijk vaak) worden ze neergezet als ernstig zieke mensen, die blijvend zorg nodig hebben. De nuchtere waarheid: een crisis is meestal tijdelijk en de grote meerderheid van de mensen met psychosegevoeligheid leidt een gewoon leven, ook als de klachten nooit helemaal verdwijnen. Een kleine minderheid heeft langdurige zorg nodig. Geweld en overlast komen alleen incidenteel voor. In de media is vooral aandacht voor die incidenten, maar niet of nauwelijks voor de ‘andere kant’ van het verhaal over psychosegevoeligheid.

De samenwerkende organisaties vragen aandacht voor dit probleem in het kader van de internationale Psychose Awareness Day, op 24 mei aanstaande.

In totaal hebben 438 mensen de online enquête ingevuld. Van hen zijn 156 zelf gevoelig voor psychose, 248 kennen iemand in hun directe omgeving en 91 werken beroepsmatig met mensen met psychosegevoeligheid. Je kon meerdere antwoorden aanvinken.

De berichtgeving roept bij de respondenten gevoelens op van verdriet (51%), irritatie (48%), pijn (44%), ongerustheid (38%) en boosheid (32%). De hoogste positieve score heeft ‘ontroerd’, met 9%.

Maar liefst 255 respondenten geven tips of suggesties voor andere berichtgeving rond mensen met psychosegevoeligheid, bijvoorbeeld meer uitleg geven over wat psychose wel en niet inhoudt (31%), graag nuchtere, evenwichtige berichtgeving in plaats van eenzijdige, opgeklopte verhalen (30%) en graag meer compassie in de berichtgeving voor mensen met een ernstige aandoening (12%).

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

Enkele tientallen mensen gaven aan dat ze graag in gesprek willen met journalisten over hoe hun leven eruit ziet en hoe ze de negatieve beeldvorming in de media ervaren. Journalisten kunnen met hen in contact komen via Samen Sterk zonder Stigma of één van de belangenorganisaties Anoiksis, PlusMinus, PsychoseNet en Ypsilon.

Voor contact met Anoiksis kan je gebruik maken van het contactformulier.

mei 20, 2021 6:37 pm Gepubliceerd door

Vraag 4

Kunnen ook bijeenkomsten gepland worden op avonden en/of het weekend vanwege werk?

ANTWOORD 4:

Jazeker. Beide is mogelijk afhankelijk van de animo en soort activiteit (denk aan etentje in de avond). Als je ideeën hebt, of wensen voor een activiteit schroom niet om contact op te nemen met je regio-coördinator of Arnold Brabander of Chris Konings.

mei 17, 2021 2:10 pm Gepubliceerd door

Vraag 3

Wat wordt eraan gedaan om in 2021 met enige regelmaat (digitale of fysieke) bijeenkomsten te organiseren om zo anderen te ontmoeten?

ANTWOORD 3:

Binnen diverse regio's zijn naar behoeften vanuit de leden Skype-bijeenkomsten al in gang gezet. Er is ondersteuning vanuit bestuur en kantoor hiervoor. Maar uiteraard hebben we ook de wens elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom worden voorbereidingen getroffen om medio juni 2021 binnen de regio's fysiek een wandeling te organiseren. We hopen dat er later in de tweede helft van 2021 steeds meer mogelijk gaat worden. De anderhalve meter zal misschien nog lang moeten blijven, maar we kijken naar mogelijkheden waar op een moment dat je weer met groepen mag samenkomen met inachtneming van de anderhalve meter-regel fysiek ontmoeten toch weer mogelijk wordt, bijvoorbeeld door een wat grotere ruimte te boeken. Op moment van schrijven is het bestuur bezig te inventariseren wat mogelijkheden zijn voor een landelijke dag in de tweede helft van 2021. Het is zoeken naar wat mag én kan, maar we kijken uit naar elkaar weer kunnen ontmoeten.

mei 17, 2021 2:08 pm Gepubliceerd door

Vraag 2

Al een paar jaar krijg ik van de penningmeester geen brief meer met de mededeling dat ik mijn jaarlijkse contributie betaald heb. Met deze brief kreeg ik het bedrag vergoed van mijn zorgverzekeraar.

Van mijn zorgverzekeraar heb ik onlangs gehoord dat ze geen genoegen meer nemen met een kopie van mijn rekeningafschrift (waar op staat dat de contributie van mijn rekening is afgeschreven).

Mijn vraag is of ik voortaan weer een brief van de penningmeester kan krijgen waar op staat dat ik mijn contributie betaald heb?

ANTWOORD 2:

Wij zenden inderdaad niet iedereen automatisch meer een mededeling contributiebetaling. Wie een betalingsbevestiging wil, zal dit even moeten laten weten aan kantoor. Het beste is om dit te doen via e-mail. Het is wel belangrijk om in hetzelfde jaar je aanvraag voor de betalingsbevestiging te sturen, daar we in het systeem niet terug kunnen kijken.

Wij doen er alles aan de bevestigingen te verwerken. Het kan echter even duren, want afhandeling geschiedt maximaal eenmaal per maand.

mei 17, 2021 2:06 pm Gepubliceerd door

Vraag 1

Ik wil meedoen aan de Algemene Leden Vergadering. Hierbij geef ik me op. Het stemformulier moet ik invullen en terugzenden per post, klopt dat? Laat me even weten.

ANTWOORD 1:

Nee, dit klopt niet. Om het helemaal volgens de regels te doen, moet het stemformulier digitaal worden opgestuurd.

Dit kan door ofwel het stemformulier van de website te downloaden en te bewerken en op te slaan, en als bijlage te mailen,

Ofwel de papieren versie invullen en een scan of een foto maken en deze als bijlage mailen.

Je mag het stemformulier ook via een emailadres van iemand uit je omgeving naar ons mailen, dus heb je zelf geen computer of email account, kijk in je omgeving wie je het zou kunnen vragen.

april 26, 2021 5:18 pm Gepubliceerd door

Kerstvakantie

Beste leden van Anoiksis,

Het bestuur en de kantoormedewerkers en vrijwilligers van Anoiksis zijn met kerst vakantie vanaf 21 december 2020 tot en met 4 januari 2021. We zullen in deze periode onze mail niet of nauwelijks lezen en zijn telefonisch even niet bereikbaar.

Het bestuur van Anoiksis, kantoormedewerker en vrijwilligers wenst iedereen goede kerstendagen en een heerlijk oud en nieuw.

december 22, 2020 9:21 am Gepubliceerd door

Coronamededeling herfst

Het is najaar en zowel vanuit huis als (af en toe) vanuit kantoor proberen we je  zo goed mogelijk van dienst te zijn. Omdat de situatie in Nederland voor wat betreft corona nog lang niet rooskleurig is, blijven alle activiteiten onder voorbehoud. Het is sowieso behelpen en het voelt allemaal magertjes, vind je niet? Gelukkig blijven we in contact via ons e-mailadres anoiksis@anoiksis.nl, via ons vertrouwde telefoonnummer en via de post.
Wat de regiobijeenkomsten betreft, zijn we voorzichtig gestart met bijeenkomsten binnen de anderhalvemeterregels. Je vindt ze in de online agenda. Neem regelmatig een kijkje. Misschien heb je zelf creatieve ideeën voor een uitje of bijeenkomst in deze tijd. Schroom niet contact te zoeken met je regiocoördinator of met het kantoor! We hebben elkaar nodig om een weg te vinden in de huidige werkelijkheid. Laten we doen wat kan en daarvan genieten, maar ook solidair blijven en ons in acht nemen; samen de goede kant op gaan. Met de winter voor de boeg is het een uitdaging om ondanks de moeilijkheden zo gezond mogelijk te leven. We wensen dat jij en ik psychisch en mentaal zo fit mogelijk elke nieuwe dag tegemoet gaan.

We hopen dat je moed en vertrouwen houdt. Meer hulp of informatie is beschikbaar op:

https://wijzijnmind.nl/corona
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/hulplijn
https://mindkorrelatie.nl/

Een hartelijke, verbonden groet,

bestuur en kantoormedewerker Anoiksis
september 26, 2020 9:33 am Gepubliceerd door

Open Geest 100

Stan van Heerebeek [1971] is geboren en getogen in Oirschot en woont er in een rijtjeshuis. Hij woont alleen en heeft een LAT relatie met zijn vriendin. Stan is afgestudeerd bedrijfseconoom en heeft zes jaar over zijn studie gedaan. Door een psychose rond zijn 24ste jaar heeft Stan nooit een betaalde baan gehad. Hij zou dat ook niet willen. Sinds tien jaar werkt Stan wel als vrijwilliger. Hij is bestuurslid bij de Zonnebloem en bij de wereldwinkel in Oirschot.

Buiten deze functies vervult Stan een belangrijke rol bij het Anoiksis kwartaalblad `Open Geest` waarbij hij al achttien jaar actief is. Sinds acht jaar doet Stan namelijk de eindredactie. De eerste tien jaar schreef hij stukjes voor het Anoiksis-blad. Als eindredacteur redigeert hij de ingezonden stukken. De laatste jaren doet hij dit samen met samen met Waldemar Krijgsman. Waldemar woont in Nijmegen en ze werken online samen om de deadline te halen.

De illustraties worden gemaakt door Erik Niemeijer en Titus Krijgsman. Ze worden door Stan tijdens de opmaak in het blad gezet. Het zijn losse tekeningen die in principe niets met de artikelen te maken hebben.
De kleur van de omslag en de foto op het laatste blad worden ook door Stan gekozen. Verder plaatsen Stan en Waldemar de, door Linda verstrekte, lijst met regio-coördinatoren.
Af en toe schrijft Stan nog een stukje voor de Open Geest maar het meeste schrijft Henk Driessen tegenwoordig.

Onlangs is Open Geest nummer 100 uitgekomen (maart 2020). Dit is een mijlpaal voor Stan en de anderen. Nummer 32 was het eerste nummer dat Stan maakte. Daarvoor deed Maarten Vermeulen dit. Wat noemenswaardig is, is het ISSN: het tijdschriftnummer. Ons tijdschrift is met dit nummer terug te vinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Wat Stan mooi zou vinden is als meer mensen stukjes voor het blad inzenden. Het stukje kun je sturen naar het kantoor. Kijk voor contact gegevens op https://www.anoiksis.nl/contact/. Je kunt daar ook het contact formulier gebruiken. Als je dit formulier gebruikt, dan graag bij het onderwerp vermelden: `stukje voor Stan van Heerebeek`.

maart 16, 2020 8:42 am Gepubliceerd door