Nuchterheid nodig in berichtgeving over psychose

mei 20, 2021 6:37 pm Gepubliceerd door

In de media wordt nauwelijks verteld hoe het echt zit met gevoeligheid voor psychose. De berichtgeving gaat vrijwel alleen over geweldpleging, overlast of uitzichtloos lijden. Mensen met psychosegevoeligheid voelen zich daardoor ernstig benadeeld. Dat blijkt uit een enquête die Samen Sterk zonder Stigma heeft uitgevoerd in samenwerking met belangenorganisaties Anoiksis, PlusMinus, PsychoseNet en Ypsilon. Honderden respondenten gaven ook aan hoe het anders kan.

Mensen met psychosegevoeligheid (en hun naasten) zien zichzelf in de media vooral terug als verwarde personen van wie je last hebt of die gevaar opleveren voor hun omgeving. In mindere mate (maar toch ook nog behoorlijk vaak) worden ze neergezet als ernstig zieke mensen, die blijvend zorg nodig hebben. De nuchtere waarheid: een crisis is meestal tijdelijk en de grote meerderheid van de mensen met psychosegevoeligheid leidt een gewoon leven, ook als de klachten nooit helemaal verdwijnen. Een kleine minderheid heeft langdurige zorg nodig. Geweld en overlast komen alleen incidenteel voor. In de media is vooral aandacht voor die incidenten, maar niet of nauwelijks voor de ‘andere kant’ van het verhaal over psychosegevoeligheid.

De samenwerkende organisaties vragen aandacht voor dit probleem in het kader van de internationale Psychose Awareness Day, op 24 mei aanstaande.

In totaal hebben 438 mensen de online enquête ingevuld. Van hen zijn 156 zelf gevoelig voor psychose, 248 kennen iemand in hun directe omgeving en 91 werken beroepsmatig met mensen met psychosegevoeligheid. Je kon meerdere antwoorden aanvinken.

De berichtgeving roept bij de respondenten gevoelens op van verdriet (51%), irritatie (48%), pijn (44%), ongerustheid (38%) en boosheid (32%). De hoogste positieve score heeft ‘ontroerd’, met 9%.

Maar liefst 255 respondenten geven tips of suggesties voor andere berichtgeving rond mensen met psychosegevoeligheid, bijvoorbeeld meer uitleg geven over wat psychose wel en niet inhoudt (31%), graag nuchtere, evenwichtige berichtgeving in plaats van eenzijdige, opgeklopte verhalen (30%) en graag meer compassie in de berichtgeving voor mensen met een ernstige aandoening (12%).

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

Enkele tientallen mensen gaven aan dat ze graag in gesprek willen met journalisten over hoe hun leven eruit ziet en hoe ze de negatieve beeldvorming in de media ervaren. Journalisten kunnen met hen in contact komen via Samen Sterk zonder Stigma of één van de belangenorganisaties Anoiksis, PlusMinus, PsychoseNet en Ypsilon.

Voor contact met Anoiksis kan je gebruik maken van het contactformulier.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.