Tuchtcollege: Naasten informeren moet!

januari 30, 2017 2:56 pm Gepubliceerd door

Met deze kop kwam Ypsilon afgelopen woensdag naar buiten naar aanleiding van een publicatie in ‘Medisch contact’. Het betrof een patiënte wiens echtgenoot als eerste contactpersoon in het dossier stond vermeld. Omdat de patiënte er geen toestemming voor gaf, heeft de behandelaar geen pogingen ondernomen om met de echtgenoot in contact te komen. Deze diende hierover een klacht in tegen de psycholoog van het team. Aanvankelijk gaf het regionaal tuchtcollege de partner geen gelijk maar het Centraal Tuchtcollege verklaart de klacht alsnog gegrond.

We vinden dit bij Anoiksis een zorgelijke ontwikkeling en willen goed uitgezocht hebben wat wel - en wat niet mag, en wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokkenen.

Het lijkt ons te vroeg om de FACT-teams te gaan mijden maar we raden patiënten wel aan kritisch te kijken naar wie er als contactpersoon in het dossier staat vermeld.
We adviseren om goed na te denken wie je als contactpersoon wilt opgeven en om, bij twijfel, hiervoor uitstel te vragen. Verder adviseren we om, voordat naasten worden betrokken, zo duidelijk mogelijk vast te leggen welke informatie er wel en niet wordt gegeven.

 

 

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Redactie

Commententaren zijn gesloten.