Mette Lansen erelid van Vereniging Anoiksis

december 10, 2019 2:11 pm Gepubliceerd door

Mette Lansen is tijdens de landelijke dag van 2019 de vereniging Anoiksis benoemd tot erelid. Zie wat Carola van Alphen, de huidige voorzitter vertelde tijdens de landelijke dag.

Tijdens de voorbereidingen van de landelijke dag hadden wij als bestuur verschillende ideeën over de vrijwilliger van het jaar 2019. Maar deze mensen zijn zo nuttig voor de vereniging, al jaren, dat zij deze onderscheiding al eerder hebben ontvangen

Toen kwam er een vrijwilliger van het jaar bovendrijven, die eigenlijk het niveau van vrijwilliger van het jaar ontstijgt. Méér dan ontstiijgt…

Jarenlang is zij voorzitter van de vereniging Anoiksis geweest, en is daarin een groot voorbeeld voor mij als huidige voorzitter. Uit hart voor de vereniging is zij zelfs extra lang voorzitter gebleven om de vereniging niet in de steek te laten.

Ook na haar voorzitterschap is zij actief gebleven voor de vereniging op velerlei gebieden. Zéér actief…

Zij heeft mij gecoacht in deelname aan bijeenkomsten waarop de belangen van onze lotgenoten behartigd kunnen worden.

Zij is een voorbeeld voor mij voor hoe je kritisch kijkt naar onderzoeksaanvragen.

Zij is een vraagbaak voor mij en Matthijs bij problemen die wij ondervinden met instanties.

Ondanks ernstige ziekte heeft ze, met de voor haar momenteel gelimiteerde energie, een prachtige brochure gemaakt van de zorgstandaard Psychose.

En als ik weer eens ergens verdwaald ben, onderweg naar een belangrijke vergadering, haalt zij mij op. Desnoods van een verlaten bouwterrein…

Wegens haar ongekende inzet, wil ik namens het bestuur van Anoiksis Mette Lansen benoemen tot erelid van de Vereniging Anoiksis.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.