Vereniging Anoiksis is door de belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling' en heeft een ANBI-status
RSIN/fiscaal nummer: 808042087
KvK-nummer: 40347221

Bezoekadres:
Academisch Ziekenhuis Utrecht
Kamer B.01.3.38
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Postadres:
UMC Utrecht; locatie AZU t.a.v. Anoiksis
Huispostnummer A.01.126
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Telefoon: 088-7556368
E-mail: anoiksis@anoiksis.nl
www.anoiksis.nl

Het bestuur:
Carola van Alphen (voorzitter)
Matthijs van Boxtel (penningmeester)
Inge Wagter (algemeen bestuurslid)

 

In het beleidsplan kunt u terugvinden wat Anoiksis wil bereiken en organiseren voor haar achterban, zowel voor leden als voor iedereen met een psychosegevoeligheid.
In de jaarrekening vindt u terug waaraan het geld dat we ontvangen voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting besteed is.
Wanneer u specifiek geïnteresseerd bent in het vergoedingenbeleid voor vrijwilligers en bestuur: dit kunt u teruglezen in het vergoedingen overzicht.
Wie op de hoogte wilt zijn van wat er de afgelopen jaren is gebeurd raden we de jaarverslagen en de nieuwsbrieven aan.