Bridge onderzoek

augustus 18, 2015 2:44 pm Gepubliceerd door

Bridge staat voor 'BRain Imaging, Development & GEnetics' en is  bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-16 jaar waarvan één of beide ouders schizofrenie of een bipolaire stoornis heeft. Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis of schizofrenie hebben een verhoogd risico om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Onbekend is echter welke factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek richt zich op risicofactoren en beschermende factoren op biologisch, psychologisch en sociaal gebied.

Kinderen en jongeren worden één keer per drie jaar uitgenodigd voor verschillende bezoeken aan het UMC Utrecht. Tijdens deze bezoeken zullen interviews en vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast zullen hersenscans worden gemaakt met behulp van MRI en wordt bloed afgenomen. In totaal worden de deelnemers maximaal vier keer uitgenodigd. Ouders worden ook geïnterviewd tijdens het onderzoek.
Er wordt bij ieder bezoek uitgebreide psychiatrische diagnostiek verricht waardoor het mogelijk is om eventuele vroege symptomen tijdig te signaleren Voor het meedoen aan het onderzoek ontvangen de deelnemers (naast reiskosten vergoeding) ook een financiële vergoeding. Mochten er tijdens het onderzoek gegevens naar voren komen die voor behandeling van belang zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Lees meer op www.bridge-onderzoek.nl
of mail naar bridge@umcutrecht.nl   bridge@umcutrecht.nl

 

 

 

Gecategoriseerd in :, ,

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.