Afscheid van Mette Lansen als bestuurslid

december 4, 2017 6:43 pm Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Op de landelijke dag op 7 oktober heb ik afscheid genomen van de leden, althans als bestuurslid. Dat dat niet voor de ledenvergadering was geagendeerd kwam doordat ik het toen zelf pas sinds enkele dagen wist. Ik werd erdoor overvallen.

Vijftien jaar heb ik de eer gehad in het bestuur de leden te mogen dienen, waarvan twaalf als voorzitter. Dit was geen symbolische rol. Het was vaak gewoon hard werken.
Veel leden heb ik persoonlijk ontmoet en we hebben veel samen gedaan. Van alle activiteiten in die jaren heeft de campagne ‘nieuwe naam voor schizofrenie’, denk ik, de meeste impact gehad.

Anoiksis bestaat inmiddels bijna 25 jaar zonder noemenswaardige incidenten. Ik heb getracht om met heldere kaders en enige bestuurlijke afstand, stabiliteit en veiligheid te waarborgen.
Toegegeven, de zelfbeheersing die dat soms vergt vond ik best een klus.
Stabiliteit en veiligheid klink een beetje politiek. Het is natuurlijk een groot verschil of je een land of een vereniging bestuurt maar die verschillen zitten vooral in de complexiteit terwijl veel principes hetzelfde lijken. Tijdens mijn reizen heb ik veel respect gekregen voor organisatie, gezag en democratische waarden en deugden. Als we Anoiksis vergelijken met een land, wat voor land zouden we dan willen zijn? China of Duitsland, Afghanistan of Mali, Tibet (dat al bijna niet meer bestaat) of misschien Bhutan waar het bruto nationaal geluk een belangrijke waarde is?
Er zijn ook dingen waar ik niet trots op ben maar waarvan ik wel heb geleerd. Ik heb een aantal lastige maatregelen moeten nemen die meestal goed gingen maar niet altijd. Enkele blijven me bij omdat ze meer persoonlijke schade hebben veroorzaakt dan nodig was. Dat het moest gebeuren was evident maar de manier waarop had beter gekund. Dat vergeet ik niet.

Naast het bestuurlijke werk, het nastreven van democratische principes en het binden van talent heb ik de afgelopen jaren een aantal zichtbare resultaten bereikt:

Aangaande de zorgstandaarden Psychose:
- Minimale doseringen voor medicatie zijn verlaagd zodat meer recht kan worden gedaan aan individuele verschillen
- Bij de adviezen aangaande medicatie heb ik erop gestaan het onderzoek van Lex Wunderink, juist vanwege de uniciteit, wel te betrekken.  Mede hierdoor, alsmede door de inzet van anderen, wordt nu de HAMLETT-studie gedaan. Het resultaat van de HAMLETT-studie moet zijn dat behandeladviezen veel meer op het individu kunnen worden afgestemd.
- Verder is de aanbeveling aangaande het spreken over wanhoop en doodswens aangepast. Volgens de nieuwe richtlijn ‘Vroege psychose’ moet een zorgverlener een dergelijk gesprek kunnen voeren.
- En er is weer aandacht voor de behandelrelatie. Heel lang was het het idee dat medicatie zijn werk moest doen en dat de behandelrelatie ‘secundair’ was. In bepaalde fasen zal dat ook zo zijn maar op zeker moment wil je toch samen werken in een richting die er voor jou toe doet! Ik ben daarbij eerder uitgegaan van een goede match dan van de perfecte hulpverlener.

Verder heb ik er, in een verhitte en gepolariseerde discussie rond diagnostiek of het afschaffen ervan, voor gepleit om  ‘alleen gepast te labelen’. De vraag is dan: wat wil je met dit label? Leidt het tot de meest passende behandeling? Leidt het tot uitsluiting van behandelopties? Helpt het je om jezelf beter te begrijpen of om je omgeving uit te leggen wat er met je aan de hand is?
Het deed me deugd om afgelopen zomer te worden uitgenodigd door enkele jonge onderzoekers die vanuit verschillende disciplines onderzoeken wat ‘gepast labelen’ inhoudt. Ik verwacht van hen nog een verslag.

Wat ik de komende tijd nog graag zou willen, is inzichtelijk krijgen in hoeverre anti-psychotische medicatie, therapeutisch dan wel beheersmatig wordt ingezet in het kader van Rechtelijke machtigingen.

Daarnaast blijf ik nog even betrokken bij de website en doe ik nog enkele projecten in het kader van de vereniging.
Wellicht krijg ik, bevrijd van de waan van de dag, en als actief Anoiksislid, meer ruimte voor de inhoud.

Ik wil alle leden heel hartelijk danken voor de het gegeven vertrouwen, de steun en de loyaliteit.

 

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *