Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan gedurende het hele jaar. Er geldt geen opzegtermijn. Restitutie van (een deel van) de contributie is helaas niet mogelijk.

Vul het onderstaande formulier in.


de gegevens met een * hebben we nodig om je lidmaatschap te kunnen beëindigen

Jouw voorletters *

Jouw tussenvoegsel

Jouw achternaam *

nonevrouwman

Geboortedatum {dd-mm-jjjj} *

Straat

Huisnummer *

Postcode *

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Jouw e-mail

Reden van opzegging lidmaatschap