Als secretaris ben je de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging. Lees wat we vragen bij deze vacature secretaris.

Je schrijft brieven namens Anoiksis aan derden. Een onderdeel van de vacature secretaris is het archiveren van ontvangen en verzonden brieven op een ordelijke manier waarbij je deze gemakkelijk terug kunt vinden. Je notuleert de bestuursvergaderingen en eventuele andere vergaderingen indien gewenst en van toepassing. Je hebt de ledenadministratie onder je hoede. Deze taak wordt in de praktijk door kantoormedewerkers uitgevoerd, maar je fungeert als aanspreekpunt en eindverantwoordelijke.

Je werkt nauw samen met de voorzitter. Samen stel je de agenda op voor de vergadering. Je verstuurt deze, regelt tijdig een vergaderzaal en notuleert de afspraken, actiepunten en besluiten tijdens de vergadering. Je bent er alert op welke afspraken worden gemaakt en wie welke acties op zich neemt. Ook valt het je op als iets wel wordt benoemd, maar er geen naam en actie aan verbonden wordt. Door jouw opmerkzaamheid worden dergelijke zaken concreet. In de volgende vergadering zie je er samen met de voorzitter op toe of al deze actiepunten zijn uitgevoerd. Je verstrekt de notulen aan de belanghebbenden en draagt er ook zorg voor dat de vrijwilligers van de vereniging op de hoogte blijven van belangrijke besluiten.

Je ziet er op toe dat de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op tijd bijeen wordt geroepen en stelt de oproep en bijkomende stukken op. Je formuleert acties die gedaan moeten worden in aanloop naar de ALV, houdt deze bij en bewaakt het tijdpad.

Je houdt procedures in de gaten waar de vereniging aan gehouden is, zoals inschrijving van (nieuwe) bestuursleden bij de Kamer van Koophandel, subsidieaanvragen e.d. Je houdt de administratie mede in de gaten, naast de penningmeester.

Je notuleert de ALV of zoekt een Anoiksislid die daartoe bereid is en stuurt deze aan en faciliteert deze.

Je kunt ordelijk werken en overzicht bewaken. Je kunt goed overweg met de computer (Word, email). Je bent bereid en in staat om goed bereikbaar te zijn en de communicatie voortdurend bij te houden (bestuursapp, inkomende post en vooral  emailverkeer). Je bent in staat om zaken duidelijk en netjes te verwoorden met oog voor de relatie. Je steunt en vertegenwoordigt de missie en visie van Anoiksis. Je bent in staat samen te werken met de andere bestuursleden en de kantoormedewerker(s).

Deze functie kan deels vanuit huis worden verricht. Je bent bereid om thuiswerk te combineren met regelmatige aanwezigheid op het kantoor in Utrecht om voeling te houden met het kantoor en de diverse medewerkers.

Als bestuurslid van Anoiksis heb je aantoonbare affiniteit met mensen met psychosegevoeligheid. Je bent gemotiveerd om je voor hen in te zetten. Je interesseert je voor nieuws op het gebied van psychose en GGZ en houdt je kennis hierover actueel.

 

Anoiksis biedt jou:

  • een uitdagende functie waarin je je (mondelinge en) schriftelijke vaardigheden volop kunt inzetten evenals je contactuele vaardigheden
  • een zinvolle functie waarin je van grote betekenis bent voor lotgenoten en van meerwaarde bent voor de samenleving
  • een bestuursvergoeding, te weten de zogeheten maandelijkse representatiekosten en daarnaast € 12,50 per vergadering
  • een maandelijkse vergoeding voor telefoon en internetgebruik (momenteel € 25,00)
  • reiskostenvergoeding voor alle ritten van en naar het kantoor in Utrecht op basis van een kilometervergoeding of 2e klas openbaar vervoer
  • afstemming en maatwerk in de balans tussen werk aan huis en op kantoor
  • collega’s die jou kunnen inspireren en ondersteunen

Indien gewenst kan het takenpakket van de secretaris over twee personen (twee nieuwe kandidaten of 1 kandidaat samen met de huidige waarnemend secretaris) worden verdeeld.

 

Reageren op deze vacature secretaris?

Maak een cv met daarin naast de gebruikelijke zaken ook relevante persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Schrijf daarnaast je motivatiebrief voor en stuur beide aan anoiksis@anoiksis.nl. Je kunt je brief richten aan Carola van Alphen, voorzitter van Anoiksis.