Schizofrenie en Psychose: hoe vaak komt het voor en wat is het beloop?

Wat is het en hoe vaak komt het voor? 
Psychose komt veel voor en kan samenhangen met lichamelijke aandoeningen, genetische aanleg, drugs- of medicijngebruik, isolement (o.a. bij zintuigelijke beperkingen), persoonlijkheidsstoornissen en traumatische ervaringen.

Een psychose die minder dan een maand duurt en waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden wordt een ‘kortdurende psychotische stoornis’ genoemd.

Een psychotische stoornis die langer dan een maand duurt maar nog geen zes maanden wordt een ‘schizofreniforme stoornis’ genoemd.

Een psychotische stoornis die langer dan zes maanden heeft geduurd wordt schizofrenie genoemd.
Belangrijke criteria zijn hierbij: wanen, hallucinaties en gedesorganiseerd spreken.

Wanneer een psychotische stoornis langer dan zes maanden duurt maar samengaat met een depressieve of opgewonden stemming spreekt men van een ‘schizo-affectieve stoornis’.

De diagnosen schizofrenie en schizo-affectieve stoornis worden samen bij 0,8 tot 1% van de bevolking gesteld.

Als er sprake is van heftige stemmingswisselingen waarbij de extremen kunnen samengaan met psychotische symptomen maar waarbij het functioneren tussen de stemmingsepisoden normaal is spreekt men van een ‘bipolaire (of manisch depressieve) stoornis’. Deze diagnose wordt bij ca. 2% van de bevolking gesteld.

Een bijzondere vorm van psychose is de postpartum of kraambedpsychose die 1 a 2 van de 1.000 kraamvrouwen treft.  Deze, vaak heftige, psychose ontstaat een tot enkele weken na de bevalling. De behandeling is hetzelfde als bij de bipolaire stoornis en vanwege gevaar voor de moeder en de pasgeborene is toezicht noodzakelijk. Herstel is bijna altijd volledig. Zie ook www.kraambedpsychose.nl


Beloop

Bovenstaande diagnosen zijn beschrijvingen op basis van symptoomclusters, vastgelegd in de Diagnostic Statistical Manual (DSM). De relatie met oorzaken is zwak en het beloop kan hooguit op basis van statistieken worden voorspeld. Sommige psychosen gaan vanzelf over, andere zelfs niet met medicatie. De één herstelt volledig, de ander blijft langdurig van zorg afhankelijk. Met wetenschappelijk onderzoek wordt gezocht naar manieren om het beloop gunstig te beïnvloeden.

Engelstalige voorlichtingsvideo

Youtube  Door James Twose en anderen

 


Schizoaffectieve stoornis from Anoiksis on Vimeo.

Dutchie vertelt over zijn schizo-affectieve stoornis; video

Dutchies moeder vertelt over haar zoon; video