Maatregelen wegens dreigend tekort aan depotvariant olanzapine

december 24, 2023 4:07 pm Gepubliceerd door

Er dreigt een tekort aan Zypadhera, de langwerkende depotvariant van olanzapine die via injecties wordt toegediend. Om er toch voor te zorgen dat patiënten de komende periode zo goed mogelijk behandeld kunnen worden met de huidige voorraad, hebben de behandelaren een aangepast behandelprotocol opgesteld.

Dit protocol is vandaag, 23 december 2023, onder de beroepsgroepen (psychiaters) en met de koepelorganisaties van de openbare apotheken (KNMP) gedeeld. Deze partijen houden nauw contact met elkaar en met de fabrikant. Half februari 2024 worden nieuwe leveringen verwacht. Het protocol loopt tot 10 januari 2024. Tot die tijd wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de patiënten die het echt nodig hebben op de huidige wijze door te behandelen.

Overheidsorganisaties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CBG zijn van dit tekort op de hoogte en hebben hierover contact met de fabrikant en de groothandels. Zij werken hierbij nauw samen met (ziekenhuis)-apothekers en behandelaren (psychiaters). Ook familieorganisatie MIND Ypsilon en cliëntenorganisatie Anoiksis houden vinger aan de pols en roepen op het hen te melden als mensen in acute problemen dreigen te komen als gevolg van het tekort.

Tijdelijk zullen de meldingen en vragen door Ypsilon beantwoord worden wegens kantoorsluiting van Anoiksis.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.