Wie zijn wij?

Anoiksis is een onafhankelijke vereniging voor contact en onderlinge steun voor en door psychosegevoelige mensen;
diagnosecategorieën: schizofrenie, schizo-affectieve stoornis en Bleulersyndroom.
Anoiksis heeft ca. 1000 leden

De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. Dat wil zeggen een netwerk bieden waarin mensen die wat met elkaar kunnen elkaar kunnen vinden.
Daarnaast geeft Anoiksis voorlichting en behartigt belangen van mensen met psychosegevoeligheid.
De vereniging wil bewerkstelligen dat mensen met psychosegevoeligheid worden gezien en gehoord, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de psychose-diagnosen, dat behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt en dat mensen met psychosegevoeligheid een optimale kwaliteit van leven hebben.
Maar bovenal is Anoiksis een vereniging waarin ervaringen worden gedeeld, gebundeld en uitgedragen.
Bij Anoiksis zijn ca. veertig vrijwilligers actief, in bestuursfuncties, op kantoor, bij de redacties van het kwartaalblad Open Geest en de website, als coördinatoren van regiobijeenkomsten en als lokale belangenbehartiger. 

Carola van Alphen, sinds 1998 actief lid en nu voorzitter
Ik ben geboren in Leiden op 11 september 1976
Ik heb de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf&Bestuur aan de Universiteit Utrecht gedaan, totdat schizofrenie roet in het eten gooide. Na een paar jaar sukkelen heb ik moeten inzien dat een universitaire studie niet meer haalbaar was, en ben ik iets heel anders gaan doen: namelijk de HBO-opleiding SPH. Dit heb ik met veel plezier gehaald. Mijn afstudeerproject was een kinderboek over schizofrenie. Bij Anoiksis houd ik me vooral bezig met voorlichting over schizofrenie aan mensen die de stoornis zelf niet hebben, via colleges aan opleidingsinstituten, het schrijven van een tweede boek over schizofrenie, en de media. Ik voel een heel sterke drive om me in te zetten voor betere beeldvorming rond schizofrenie, en zet me daar graag voor in. Mijn motto is dat ik me weiger te schamen voor mijn stoornis, je schaamt je toch ook niet als je diabetes hebt?

Matthijs van Boxtel, penningmeester sinds 2013
In 2006 ben ik begonnen bij Anoiksis als afgevaardigde voor een Utrechts cliëntenplatform.
In juli 2007 ben ik gestopt omdat ik elders een vaste baan had. In september 2009 ben ik in dienst gekomen bij Anoiksis als bureaumedewerker, met alle voorkomende werkzaamheden zoals aanspreekpersoon van regiocoördinatoren.
In 2011 heb ik bij Instituut voor Praktijk Diploma's praktijkdiploma boekhouden gevolgd en gehaald. Hiermee kan ik sinds 2013 in het bestuur penningmeester zijn.

Inge Wagter, algemeen bestuurslid sinds 2019
Ik ben geboren in 1973. Ik heb jaren gewerkt in de hoek van de psychiatrie m.n. als woonbegeleider. Ik heb HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan en Post- HBO forensische psychiatrie. Ook heb ik verschillende cursussen op dit gebied gevolgd. Ik wil mij hard maken tegen stigma omtrent psychiatrische patiënten in de maatschappij. Ik ben er ook mee bezig om dieren als hulpmiddel te promoten binnen de psychiatrie. Zelf heb ik twee katten. Ik hoop verder tegen te gaan dat binnen onze doelgroep mensen geïsoleerd raken. Om alle genoemde redenen ben ik bestuurslid van Anoiksis.

Arnold Brabander, secretaris sinds 2020
Mijn naam is Arnold Brabander. Ik ben een gescheiden man van 52 met officieel de diagnose schizofrenie. Ik ben sinds kort (augustus 2020) secretaris van de vereniging Anoiksis.. De vereniging was al lange tijd op zoek naar een secretaris en op de ALV van oktober 2019 werd er weer naar gevraagd. Ik heb toen ja gezegd en ben daarna een aantal maanden als aspirant secretaris aan het werk gegaan. De samen werking binnen het bestuur werkte heel goed en sinds afgelopen augustus ben ik officieel secretaris. Helaas wordt de verenging door de coronacrisis hard getroffen. Onze basis is ons lotgenotencontact en dat komt daardoor vrijwel stil te liggen. Als secretaris wilde ik mijzelf in zetten om de activiteiten in de verschillende regio’s een boost te geven. Als het weer mag gaan we weer zoveel mogelijk leuke regiobijeenkomsten organiseren. Ik ben in de begin jaren (jaren 90) van de vereniging ook al secretaris geweest. En heb dus al ervaring met notuleren, subsidieaanvragen en belangenbehartiging. Maar voor al met onze basis het lotgenoten contact. Eind jaren 90 ben ik met die functie als secretaris gestopt om halve dagen betaald te gaan werken. Daarna ben ik wel altijd actief geweest in de regio Den haag e.o. onder veel verschillende regiocoördinatoren. Velen actieve leden van jullie kennen mij dan ook wel.
Tot 2016 heb ik nog betaald gewerkt maar sindsdien ben ik weer 100% afgekeurd. Daardoor heb ik ook weer tijd om deze functie op mij te nemen. En wil mij volledig inzetten voor Anoiksis. Hopelijk kunnen we het teruglopende leden aantal weer ombuigen en een bloeiende vereniging blijven. Daar wil ik me graag voor inzetten en dat is ook een lange termijn ambitie.