Met onze leden, vrijwilligers en parttime medewerker zorgen we voor:

Contact en onderlinge steun
Anoiksis biedt een netwerk waarin mensen die wat met elkaar kunnen elkaar kunnen vinden.
In de verschillende regio’s organiseren vrijwilligers ledenbijeenkomsten. Dit kunnen themabijeenkomsten zijn met onderwerpen die raken aan een leven met psychosegevoeligheid of  recreatieve bijeenkomsten zoals een wandeling, een filmavond of een etentje. Daarnaast kunnen er ook workshops en ‘open dagen’ worden gehouden.

Een ledenblad voor en door leden
Vier keer in het jaar brengen leden en vrijwilligers het blad Open Geest uit.  Dit is een blad voor en door leden.

Informatie
- Aan onze leden via de website en op ledenbijeenkomsten
- Door onze leden worden ervaringen gedeeld, gebundeld en uitgedragen.

Belangenbehartiging
Om bij te dragen aan een optimale kwaliteit van leven van mensen met psychosegevoeligheid behartigen Anoiksisvrijwilligers belangen via ‘kringen van invloed’.

Beeldvorming
De vereniging wil bewerkstelligen dat mensen met psychosegevoeligheid worden gezien en gehoord en dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de psychosediagnosen

Landelijke dag
Elk jaar in oktober organiseren we een landelijke dag met de ledenvergadering, presentaties over ontwikkelingen in zorg en onderzoek en veel gelegenheid om mensen te ontmoeten.