De informatie op de website is tot stand gekomen op basis van de voorkeur van de redactie en de vragen van de gebruikers.

Aan het ontbreken van verwijzingen naar bepaalde artikelen, adressen en links mogen geen conclusies worden verbonden.
Vereniging Anoiksis aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van informatie van deze website. Ook aan de antwoorden op online vragen kunnen geen rechten of claims worden ontleend.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Privacy
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Vereniging Anoiksis verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden. Vereniging Anoiksis zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen.

Vereniging Anoiksis