Het kantoor is binnen het UMC Utrecht verhuisd  op 3  mei 2017
De route beschrijving naar het kantoor
  • Bij de hoofdingang van het UMC loop je rechtdoor.
  • Als de Apotheek aan je linkerhand verschijnt ga je rechtsaf en loopt door tot de liftdeuren.
  • Je gaat hier linksaf door klapdeuren.
  • Je neemt de tweede gang aan je linkerhand.
  • Loopt rechtdoor, door het Hersencafe en door klapdeuren.
  • Aan het einde van de gang zie je rechts twee deuren. Anoiksis zit achter de linker deur.