Categories for SPSWat

Wanen

Wanen zijn verkeerde conclusies getrokken uit ware gebeurtenissen en stellige overtuigingen die niet door anderen in je omgeving worden gedeeld. Kenmerkend bij een waan is dat reflectie op de overtuiging niet mogelijk is.

Voorbeelden van wanen:

  • denken dat anderen iets tegen je hebben
  • overtuigd zijn dat je over magische krachten beschikt
  • denken dat je een heel belangrijke rol hebt in het redden van de aarde
  • overtuigd zijn dat de CIA je in de gaten houdt
  • het gevoel hebben dat iedereen naar je kijkt en je in de gaten houdt
  • de overtuiging dat anderen je gedachten kunnen lezen
  • denken dat op de tv of radio speciaal voor jou berichten worden uitgezonden
mei 20, 2015 5:57 pm Gepubliceerd door

Hallucinaties

Een hallucinatie is een zintuiglijke perceptie die als werkelijkheid wordt ervaren maar die niet overeenkomt met de werkelijkheid

Hallucinaties kunnen betrekking hebben op alle zintuigen:

Bij visuele hallucinaties ziet betrokkene beelden die niet met de realiteit overeenkomen.
Wanneer er geluiden worden gehoord die er niet zijn, spreekt men van akoestische-, auditieve- of gehoorshallucinaties.
Verder komen olfactorische of reukhallucinaties, gustatoire- of smaakhallucinaties voor.
Gevoelshallucinaties kunnen zowel binnen het lichaam als op of vlak onder de huid optrenen. Deze laatste worden tactiele hallucinaties genoemd.
Functies van zintuigen kunnen ook door elkaar gaan lopen waardoor iemand bijvoorbeeld kleuren ruikt of geluiden ziet. Dit noemt men synesthesie.

Van hallucinaties wordt gesproken als degene die hallucineert niet meer het onderscheid kan maken tussen eigen waarneming en ‘objectieve’ werkelijkheid.
Mildere vormen van hallucinaties komen vaker voor en worden pseudo-hallucinaties of illusies genoemd.
Dr.J.D. Blom over wat hallucinaties zijn, van percept tot waarnemeing|
https://vimeo.com/71301300

Dr. Van Lutterveld over hersenonderzoek

Dr R.J. Teunisse over hallucinaties bij slechtziende en slechthorende mensen
https://vimeo.com/71279175

mei 20, 2015 5:53 pm Gepubliceerd door

Negatieve symptomen volgens Anoiksisleden

Heb je negatieve symptomen (gehad) en wat houden/hielden die in?

 

Geen film kunnen volgen of krant kunnen (uit)lezen

Niet kunnen genieten, gebrek aan initiatief en weinig gedachten en woorden hebben

Niet vooruit te branden zijn, hele dagen in bed blijven

Moeite hebben met denken herinneren

Uitgeblust zijn

Frustratie; Ik wil wel sneller maar hoe krijg ik mijn hoofd weer op gang?

 

mei 13, 2015 3:36 pm Gepubliceerd door