Beschikbaarheidsprobleem Zypadhera depot

januari 18, 2024 7:41 pm Gepubliceerd door

Op dit moment is er een structureel beschikbaarheidsprobleem van Zypadhera depot (injectie) in Nederland. Overheidsorganisaties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn van dit tekort op de hoogte en hebben hierover contact met de fabrikant en de groothandels. Zij werken hierbij nauw samen met (ziekenhuis)-apothekers en behandelaren (psychiaters). Om ervoor te zorgen dat patiënten de komende periode zo goed mogelijk behandeld kunnen worden met de huidige voorraad Zypadhera, hebben de behandelaren een aangepast behandelprotocol opgesteld in samenspraak met de ziekenhuisapothekers.

Bij herstelgericht behandelen staan eigen autonomie en regie hoog in het vaandel. Bij patiënten met goede samenwerking met behandelaren, ziektebesef en motivatie om olanzapine te continueren, zou dit een goed moment zijn om over te stappen op orale medicatie. Wanneer risico op terugval bij overschakeling op orale olanzapine als hoog wordt ingeschat, is het streven om door te behandelen met in totaal dezelfde dosering Zypadhera. Hierbij is mogelijke overschakeling op 300 mg Zypadhera in een aangepaste toedienfrequentie nodig.

Dit protocol is onder de beroepsgroepen (psychiaters) en met de koepelorganisaties van de openbare apotheken (KNMP) gedeeld. Deze partijen houden nauw contact met elkaar en met de fabrikant. Eind januari worden nieuwe leveringen verwacht. Tot en met 2 februari wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de patiënten die het echt nodig hebben op de huidige wijze door te behandelen. Daarna wordt ook bekeken of de levering van eind januari voor voldoende voorraad zorgt.

Zie ook eerdere berichtgeving

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.