Landelijke werkgroep Buitenland
Services
Blogs


 • Zorgverzekering vergelijken – Consumentenbond

  De voordelen van het vergelijken van zorgverzekeringen via de Consumentenbond:

  • 100% onafhankelijk, geen winstoogmerk,
  • zeer volledig overzicht, inclusief aanvullende verzekeringen,
  • eerlijke ranking, de best passende optie bovenaan.
   Lees meer bij de consumentenbond

   

 • Geschiedenis van Farmacotherapie bij Schizofrenie

  Geschiedenis van de Farmacotherapeutische Behandelopties bij Schizofrenie

  Jan Beugelink is sinds 1985 farmacoloog. Tijdens zijn studie kreeg hij, net als zijn medestudenten het advies een ‘rode-draad-belangstelling’ te kiezen. Zijn keuze voor psychofarmacologie is in belangrijke mate ingegeven door Lees verder →

 • Afscheid van Mette Lansen als bestuurslid

  Op de landelijke dag op 7 oktober heb ik afscheid genomen van de leden, althans als bestuurslid. Dat dat niet voor de ledenvergadering was geagendeerd kwam doordat ik het toen zelf pas sinds enkele dagen wist. Ik werd erdoor overvallen.

  Vijftien jaar heb ik de eer gehad in het bestuur de leden te mogen dienen, waarvan twaalf als voorzitter. Dit was geen symbolische rol. Lees verder →

 • CANGLIA -studie
  In de CANGLIA-studie wordt onderzocht wat het effect is van cannabidiol op de werking van microglia in patiënten met schizofrenie.
  Deelnemen kan als je niet langer dan 5 jaar geleden een eerste psychose hebt gehad en in de leeftijd bent van 18 tot 40 jaar.

   

 • Kunnen je woorden psychose voorspellen?

  Kunnen je woorden je geestelijke gezondheid voorspellen?
  Kunnen de manieren waarop je praat en schrijft je toekomstige geestelijke toestand voorspellen? Neurowetenschapper Mariano Sigman Lees verder →

 • Het precariaat 2

  Het precariaat; Het concept werk opnieuw gedefinieerd (deel twee)

  In het eerste deel van deze serie is uitgelegd wie met het precariaat worden bedoeld. In dit deel wordt ingegaan op een oplossing waarmee Guy Standing experimenteert.

  Als gevolg van globalisering vind er in het westen een relatieve verarming plaats. Het gemiddelde inkomen Lees verder →

 • Naheffing eigen risico bij doorlopende behandeling

  Patiënten krijgen soms te maken met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Je krijgt bijvoorbeeld Lees verder →

 • Verslag van lezingen NHB-Psy

  Verslag van lezingen van Menno Oosterhoff en Saskia Palmen Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie 6-9-2017

  6 september organiseerde de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) een middag met lezingen van Menno Oosterhoff en Saskia Palmen, en een rondleiding door de Hersenbank. Dit om de verenigingen te bedanken voor hun steun en te laten zien wat het hersendonor programma van NHB-Psy na vijf jaar heeft opgeleverd.   Lees verder 

 • Het precariaat 1

  Het precariaat; Wat is het? (deel één van twee)

  In 2011 kwam het boek ‘The Precariat’ uit van Gui Standing met de ondertitel ‘the new dangerous class’.  Standing waarschuwt hierin voor de gevolgen van maatschappelijke onzekerheid. Lees verder →

 • Koffie met Anoiksisleden….

  Leer Anoiksisleden kennen via verhalen en maak een afspraak voor een ontmoeting.

  Hieronder vindt je verhalen van mensen met ervaringen met psychosegevoeligheid.

  Anoiksis biedt via ‘Koffie met…’ lotgenoten en geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te maken

 • Universiteiten zoeken deelnemers voor onderzoek

  Onderzoekers van het UMC Utrecht, VUmc en LUMC zijn op zoek naar mensen (18 – 40 jaar) voor een wetenschappelijk onderzoek  naar sociale terugtrekking. Kijk bij het blokje Deelnemen aan onderzoek bij de kennisbank.

 • Aanpassing van de regels voor rijgeschiktheid na een psychose

  Een werkgroep ingesteld door de NVvP werkt aan een aanpassing van de regels voor rijgeschiktheid na een psychose. De huidige regeling wordt als te streng ervaren en kan mensen onnodig belemmeren in hun participatie (werk, opleiding en sociale contacten).
  Voor alle psychische en somatische problemen bestaat er een regeling van het ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M) die bepaalt of en wanneer een cliënt met deze aandoening weer mag autorijden. Voor psychose was het tot voor kort zo dat men gedurende twee jaar na een psychose niet achter het stuur mocht kruipen. Een enorm beperkende regeling die er vaak voor zorgde dat men na herstel niet terug kon keren op het werk of familie- en vriendenkring niet zelfstandig kon bezoeken. Lees verder →

 • Gedachtegoed Medicijnen

  Omdat ik mij niet kon voorstellen dat ik een psychose had vond ik het ook niet noodzakelijk om medicijnen te slikken. Ik nam ze heel onregelmatig in. Medicijnen slikken Lees verder →

 • Promotie David v.d. Berg

  Vrijdag 20 januari 2017 promoveerde David van den Berg op het onderzoek naar trauma-behandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd. David verdedigde zijn proefschrift met verve en kreeg zijn doctorstitel cum laude. Lees verder →

 • Ervaringen met Antipsychotische Medicatie

  Soms worden zaken wetenschappelijk onderzocht die patiënten al lang weten. Een mooi voorbeeld is het proefschrift van Miriam Tamara Larsen‐Barr die in 2016 promoveerde aan de University of Auckland. Lees verder →

 • Tuchtcollege: Naasten informeren moet!

  Met deze kop kwam Ypsilon afgelopen woensdag naar buiten naar aanleiding van een publicatie in ‘Medisch contact’. Het betrof een patiënte wiens echtgenoot als Lees verder →

 • INZICHT 2 zoekt nog deelnemers

  INZICHT (deel 2) zoekt nog deelnemers (18 - 55)
  Soms zien mensen met een psychotische aandoening dingen die anderen niet kunnen zien, zogenaamde ‘visuele hallucinaties’. We weten nog niet precies Lees verder →