Een nieuwe naam voor schizofrenie

maart 23, 2012 1:03 pm Gepubliceerd door

Onze patiëntenvereniging Anoiksis is op dit moment zowel nationaal als internationaal bezig draagvlak te zoeken voor een nieuwe naam voor schizofrenie.

Geweld

Schizofrenie is een te beladen term geworden; het wordt vooral geassocieerd met geweldsdelicten zoals het schietincident in Alphen a/d Rijn en de massamoord in Noorwegen (waarvan helemaal niet zeker is dat de dader schizofrenie zou hebben). Wij distantiëren ons hier verre van. Het gaat hier om incidenten, en het gaat niet op om daarmee alle mensen met schizofrenie als potentieel gevaarlijk te beschouwen. Bovendien is er maar een erg mager statistisch verband tussen geweld en schizofrenie, en het verband wat er is wordt nog grotendeels bepaald doordat mensen met schizofrenie vooral in de onderkant van de samenleving leven, waarnu eenmaal meer geweld plaats vindt (aldus prof. van Os)

Meervoudige persoonlijkheid

Een tweede reden om afscheid te nemen van de benaming schizofrenie is, omdat er een algemeen beeld in de samenleving bestaat dat mensen met deze aandoening een meervoudige persoonlijkheid zouden bezitten. Ook dit is niet juist. Hoewel de term schizofrenie %27gespleten geest%27 betekent, wordt daar heel iets anders mee bedoelt dan een gespleten persoonlijkheid.

Wetenschap

Een derde reden om de term schizofrenie te schrappen, is dat de term schizofrenie zoals dat nu gebruikt wordt een steeds zwakkere wetenschappelijke basis lijkt te hebben. Er wordt nu veel meer gedacht dat schizofrenie een aandoening is met vele verschillende verschijningsvormen en een heterogene etiologie.

Integration Disorder

Een optie zou zijn om de naam schizofrenie te vervangen door een andere term. In Japan, Hong Kong en Korea hebben ze dit inmiddels gedaan. Het heet in Japan nu "integration disorder" en met effect. Het aantal suïcides is aanmerkelijk gedaald en men lijkt eerder bereid zich te laten behandelen. China zal spoedig volgen. Hoewel “integration disorder” een aantrekkelijke term is, dekt het de negatieve en cognitieve symptomen niet.

Bleuler Syndroom

Onze eigen vereniging heeft een prijsvraag uitgeschreven waarin de mogelijkheid werd geboden met een nieuwe term te komen. Een van de voorstellen, is schizofrenie te vernoemen naar de bedenker van deze term, Eugen Bleuler, naar analogie van het Syndroom van Down. Men is daardoor heel anders tegen deze groep mensen gaan kijken en zijn nu maatschappelijk geaccepteerd. Een dergelijke omwenteling hopen wij ook te bewerkstelligen met het "Bleuler Syndrome"; het biedt de kans een waarheidsgetrouw beeld van onze conditie te brengen. Ook een reden om deze term te adopteren is, dat het uitdrukkelijk om een syndroom gaat en niet één stoornis. Daarmee wordt voldaan aan huidige wetenschappelijke inzichten. De bedoeling is Bleuler Syndrome in de nieuwe DSM tussen haakjes achter schizofrenie te plaatsen, totdat de term bekend en begrepen is.

Waarom Bleuler?

Naast de bovenstaande argumentatie is er nog een zeer belangrijk aspect, namelijk de negatieve en cognitieve symptomen welke in het werk van Bleuler centraal staan. Deze symptomen zijn zeer hardnekkig en op de lange duur het meest invaliderend; echt goede medicatie (met uitzondering misschien van aripripazole en clozapine) is hier nog niet voor gevonden. Het is vanuit dit perspectief dat we pleiten dat wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicatie en behandelstrategieën zich vooral  op deze groepen symptomen richt. Het zijn juist deze symptomen die ons zo zeer belemmeren in ons dagelijks leven en maatschappelijk (en sociaal) functioneren.  

Aadt Klijn en Bill George

Regiocoördinatoren Anoiksis

vrijdag 23 maart 2012

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.