Depressieve moeders veranderen brein kind

december 5, 2011 10:14 am Gepubliceerd door

Onderzoek wijst erop dat de manier van zorg voor een kind voor structurele veranderingen in het brein kan zorgen.

De amygdala, het emotionele centrum van de hersenen, blijkt vergroot te zijn bij kinderen die opgroeien met een depressieve moeder. Hetzelfde verschijnsel is in eerdere onderzoeken gevonden bij weeskinderen die in een weeshuis opgroeiden.

Het onderzoek werd gedaan onder tienjarigen, wiens moeders kampten met depressies. Dat zowel deze kinderen, als kinderen uit weeshuizen een vergrote amygdala bleken te hebben ligt volgens de onderzoekers aan een gebrek aan persoonlijke zorg voor de kinderen. Er is namelijk al gebleken dat depressieve moeders minder gevoelig zijn voor de behoeften van hun kinderen.

Dit verschijnsel lijkt totaal gerelateerd aan de opvoeding. Immers, bij weeskinderen die op jonge leeftijd in een warm gezin terecht kwamen, werd geen vergrote amygdala gezien. Deze bevindingen wijzen erop dat het jonge brein heel gevoelig is voor de omgeving, concluderen de onderzoekers.

De afwijkende ontwikkeling kan een overlevingsmechanisme zijn. “Een grotere amygdala kan beschermend werken en de kansen op overleven vergroten.” De amygdala verbindt emoties aan gebeurtenissen en bepaalt hoe wij op situaties reageren.  Zo zet dit hersendeel onder meer aan tot het produceren van stresshormonen. Deze productie van stresshormonen bleek in het onderzoek bij kinderen met depressieve moeders veel hoger dan bij kinderen met gezonde moeders, wanneer zij met onbekende situaties geconfronteerd werden. Het is onduidelijk wat hiervan het effect op het kind is op de langere termijn.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de kinderen van depressieve moeders op korte of langere termijn hinder ondervinden van hun grotere amygdala. Daarnaast wil men uitzoeken of de ontwikkeling van een grote amygdala bij kinderen van depressieve moeders voorkomen kan worden.

Auteur: N. Palmen
maandag 05 december 2011
Anoiksis

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Anoiksis

Commententaren zijn gesloten.