VeerkrachtFabriek : Interview Jerry en Birsen

Op 15 januari 2015 vond een lezing plaats van de Veerkrachtfabriek op de Hogeschool  Leiden.
In deze video vertellen Birsen en Jerry van de Veerkrachtfabriek iets over het initiatief en de gedachte van de Veerkrachtfabriek.

Vereniging Anoiksis : De VEERKRACHT FABRIEK stelt zich voor!

De VEERKRACHT FABRIEK . Twee bijzondere sprekers. De eerste spreker CHESTER.
En de tweede spreker MARINKE. Vertellen over de Veerkracht Fabriek.

Omzetting van mooi lenteweer naar mijn stemming is gewenst

DEZE COLUMN IS IN ZEKERE ZIN EEN HERHALING VAN ZETTEN.

Net als vorige week gaan zaken wat moeizaam. Ik merk wel dat ik profiteer van het mooie weer.

Tip: hoe kun je in een depressie je stemming verbeteren

GANG HOUDEN IS HET DEVIES ALS HET NIET ZO LEKKER GAAT.

Voordat ik ziek werd met een psychose had ik geen enkele moeite om mezelf ergens toe te zetten.

Ervaringsverhaal over het afbouwen van medicatie

De meeste lotgenoten met psychosegevoeligheid zijn ooit ingesteld geweest op anti-psychotica. Dit gebeurt vaak in een acute fase, waarbij het belangrijk is om de psychose en de positieve symptomen onder controle te krijgen. Vaak blijven we deze dosering langere tijd gebruiken. De laatste jaren is er meer discussie over of anti-psychotica op de langere termijn wel zo goed zijn.

Verbeteringen na een psychose

BIJ EEN ZIEKTE ALS SCHIZOFRENIE STAAN WE MEESTAL STIL BIJ DE NEGATIEVE ASPECTEN ERVAN.

Als ik naar mezelf kijk dan zie ik ook zaken die positief veranderd zijn ten opzichte van de tijd van voor mijn eerste psychose.

De storm zo gebruiken

Om vrede te Zijn
Alles heeft een functie
Zelfs het ervaren van pijn.

Hierbij deel ik u mijn verhaal...

Hierbij deel ik u mijn verhaal wat betreft ziekte, psychose, schizofrenie, post-schizofrene depressie of hoe dan ook....

Ik realiseer mij dat het een verhaal uit de vele is. Misschien heeft u er wat aan en misschien ook niet. Al schrijvende achter mijn laptop heb ik er zelf wel iets aan in ieder geval.

Alles is anders

Angstig mens, die alles moet
torst een loden mantel met
bijpassende stenen hoed.

Schizofrenie: Verminderde activiteit van de selectieve dopamineneuronen

in

Schizofrenie wordt niet alleen geassocieerd met positieve symptomen zoals hallucinaties en wanen, maar ook met negatieve symptomen zoals cognitieve beperkingen en verminderde emoties. De onderliggende mechanismen voor deze negatieve symptomen zijn momenteel niet goed bekend.

Inhoud syndiceren

Facebook

Schizforum is een besloten forum